สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม 2566 กองคลัง 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) กองคลัง 1
3 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ กองคลัง 3
4 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อดจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองคลัง 5
5 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ กองคลัง 5
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕) กองคลัง 3
7 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ กองคลัง 3
8 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ กองคลัง 15
9 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ กองคลัง 14
10 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ กองคลัง 14
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) กองคลัง 13
12 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ กองคลัง 19
13 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ กองคลัง 17
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) กองคลัง 16
15 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ กองคลัง 13
16 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กองคลัง 14
17 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ กองคลัง 18
18 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 24
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) กองคลัง 3
20 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กองคลัง 19
21 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 กองคลัง 17
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าหมู่บ้านมิตรเจริญ) หมู่ที่ 7 กองคลัง 54
23 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 กองคลัง 20
24 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564) กองคลัง 16
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บริเวณบ้านนายอนุชา จอมบุญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง 56
26 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 23
27 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 กองคลัง 28
28 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ กองคลัง 38
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) กองคลัง 28
30 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 25
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทรัพย์สินที่ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 45
32 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ กองคลัง 31
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กองคลัง 57
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.อบต.ดอนยายหอม) กองคลัง 43
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ กองคลัง 17
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) กองคลัง 26
37 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ กองคลัง 41
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กม ๘๕๑๗ นครปฐม กองคลัง 31
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณบ้านนายเชย จอมทอง ม.๘ กองคลัง 32
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว บริเวณบ้านนายเชย จอมทอง ม.๘ กองคลัง 36
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง 47
42 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองคลัง 24
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุประปาของกองช่าง (มิเตอร์น้ำ) กองคลัง 29
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๔๙๐ กองคลัง 27
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์อบต.ดอนยายหอม กองคลัง 22
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 18
47 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ กองคลัง 24
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ กองคลัง 16
49 ประกาศผู้ชลนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 24
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองคลัง 22

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

 


 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้92
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้79
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้686
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1283
mod_vvisit_counterเดือนนี้1844
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38834
mod_vvisit_counterทั้งหมด330475

We have: 5 guests online
IP: 35.172.230.154
วันนี้: ก.พ. 09, 2023
QR Code
อบต.ดอนยายหอม

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6