ประกาศราคากลาง อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 3 เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง กองคลัง 10
2 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนายสมจิตร ไทยพลับ ถึงบ้านนางสมศรี แก้วด้วง กองคลัง 22
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก (บริเวณที่ดินคุณธนพล ชยุตนิธิกร) กองคลัง 35
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 2 เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 75
5 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายสำรอง หาดรื่น ถึงเขตติดต่ออำเภอสามพราน กองคลัง 12
6 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 75
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 77
8 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน กองคลัง 10
9 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ กองคลัง 130
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองคลัง 141

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ
ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6

ปิดหน้าต่างนี้ [X]