ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 4 ซอยคุ้มเงิน กองคลัง 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 8 จากทางเข้าบ้านหนองไก่กอง (ต่อจากเดิม) ถึงบ้านหนองไก่กอง ซอย 1 (เหนือ) กองคลัง 1
3 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง โครงการวางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ 8 จากทางเข้าบ้านหนองไก่กอง (ต่อจากเดิม) ถึงบ้านหนองไก่กอง ซอย 1 (เหนือ) กองคลัง 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 3927 นครปฐม และหมายเลขทะเบียน กท 3928 นครปฐม จำนวน 2 คัน กองคลัง 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 เส้นบ้านนายสมจิตร ไทยพลับฯ กองคลัง 13
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก (บริเวณที่ดินคุณธนพล ชยุตนิธิกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TASKALFA 4002i TK 6329 (4002i) จำนวน 3 หลอด กองคลัง 10
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ กองคลัง 12
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 12
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 20
13 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 4 ซอยคุ้มเงิน กองคลัง 22
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 3 เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้าน ดอนขนาก (บริเวณที่ดินคุณธนพล ชยุตนิธิกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 15
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 2
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนายสำรอง หาดรื่น ถึงเขตติดต่ออำเภอสามพราน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 2
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านนายสมจิตร ไทยพลับ ถึงบ้านนางสมศรี แก้วด้วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) และนมยูเอชทีรสจืด (ชนิดกล่อง) เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2567 ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 กองคลัง 36
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค จำนวน 1 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีการเต้นแอโรบิค กองคลัง 44
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนขนาก (บริเวณที่ดินคุณธนพล ชยุตนิธิกร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 47
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กองคลัง 45
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขัดพื้นหินอ่อนพร้อมเคลือบเงา ห้องประชุม และห้องโถงอาคารชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 89
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกสีน้ำเงินขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 50 ถัง กองคลัง 50
26 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 6 จากสะพานถึงบ้านนายบรรหยัด เพชรวงศ์ กองคลัง 27
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ซอย 6 จากสะพานถึงบ้านนายบรรหยัด เพชรวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 35
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเสียงในการออกกำลังกาย ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค กองคลัง 36
29 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 2 เลียบคลองหนองหญ้าปล้อง กองคลัง 28
30 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 4 ซอยคุ้มเงิน กองคลัง 38
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองคลัง 43
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ กองคลัง 45
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองคลัง 40
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับให้แก่่ผู่ที่ไดัรับการสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ กองคลัง 42
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5033 นครปฐม กองคลัง 47
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง 43
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ กองคลัง 41
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองคลัง 42
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ กองคลัง 43
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น ๑,๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองคลัง 45
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ชนิดถุง) เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2567 ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 กองคลัง 41
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ กองคลัง 42
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ กองคลัง 46
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 กองคลัง 46
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9086 นครปฐม กองคลัง 48
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู) จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 50
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5033 นครปฐม กองคลัง 45
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ กองคลัง 60

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ
ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6

ปิดหน้าต่างนี้ [X]