ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5033 นครปฐม กองคลัง 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดนตรีแตรวง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 กองคลัง 6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และพัดลม สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 กองคลัง 8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera TASKALFA 4002i TK-6329 (4002i) กองคลัง 14
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กองคลัง 8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ กองคลัง 8
8 หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย กองคลัง 19
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด จำนวน 212 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 BTU) จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง 15
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขัดพื้นหินอ่อนพร้อมเคลือบเงา ห้องประชุม และห้องโถงอาคารชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมปูพื้นสำหรับเวที พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 24
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง Toyota Hilux revo หมายเลขทะเบียน กม 8517 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9086 นครปฐม ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม กองคลัง 13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานนักการภารโรง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 12
21 ประกาศแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน กองคลัง 330
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เส้นบ้านนายสมศักดิ์ พูลทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 15
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 15
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 15
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 15
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ กองคลัง 15
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและวิจัยและสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 15
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) FORD RANGER หมายเลขทะเบียน กว 3446 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ กองคลัง 22
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 28
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บล 4952 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 19
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64-0001 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 16
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเกือบเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 20
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำ ชั้น ๑,๒ ,ห้องประชุม และห้องโถง อาคารสำนักงาน ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 22
38 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 19
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และรถตู้โดยสาร ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน กองคลัง 21
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 29
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๙-๐๐๕๐ นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 37
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 31
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กองคลัง 37
44 ประกาศแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน กองคลัง 37
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย กองคลัง 48
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ กองคลัง 41
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-5033 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 44
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 51
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 42
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๒ ขวด กองคลัง 47

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้387
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้395
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2374
mod_vvisit_counterเดือนนี้4970
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10328
mod_vvisit_counterทั้งหมด456153

We have: 6 guests online
IP: 44.212.99.208
วันนี้: เม.ย. 21, 2024ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6

ปิดหน้าต่างนี้ [X]