งานกิจการสภา อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 24
3 รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 23
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 26
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 37
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 42
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 35
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 36
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่สี่ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 19
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญสมัยที่สามประจำปี พ.ศ.2565ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 20
12 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.ดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 20
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่สามประจำปี พ.ศ.2565ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 21
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 สำนักปลัด 36
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 21
16 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 21
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 54
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 54
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 55
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 56
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 20
22 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.ดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 20
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.ดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 21
24 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 47
25 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 42
26 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 33
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 45
28 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 64
29 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 51
30 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่2 สำนักปลัด 56
31 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 56
32 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 61
33 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่2 สำนักปลัด 110
34 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 63
35 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 68
36 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 94
37 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 49
38 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 62
39 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 123

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2138
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1589
mod_vvisit_counterเดือนนี้58
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8191
mod_vvisit_counterทั้งหมด396781

We have: 12 guests online
IP: 18.207.160.97
วันนี้: ธ.ค. 01, 2023ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6