งานกิจการสภา อบต.ดอนยายหอม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 สำนักปลัด 29
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 94
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 75
4 รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 89
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 80
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 78
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 97
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 99
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 89
10 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 96
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่สี่ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 72
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญสมัยที่สามประจำปี พ.ศ.2565ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 75
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.ดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 72
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่สามประจำปี พ.ศ.2565ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 90
15 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 สำนักปลัด 100
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 68
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 78
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 110
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 106
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 116
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 102
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 72
23 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.ดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 81
24 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.ดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 80
25 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 สำนักปลัด 105
26 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 101
27 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 87
28 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 สำนักปลัด 102
29 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 129
30 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 สำนักปลัด 111
31 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่2 สำนักปลัด 109
32 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 127
33 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 122
34 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่2 สำนักปลัด 176
35 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 117
36 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 133
37 รายงานการประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 140
38 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 106
39 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม สำนักปลัด 112
40 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาอบต.ดอนยายหอมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.2563ครั้งที่1 สำนักปลัด 184

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้343
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้109
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1877
mod_vvisit_counterเดือนนี้9151
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12336
mod_vvisit_counterทั้งหมด472670

We have: 6 guests online
IP: 100.26.179.41
วันนี้: พ.ค. 26, 2024ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6

ปิดหน้าต่างนี้ [X]