รายงานการประเมิน อบต.ดอนยายหอม

รายงานการประเมิน อบต.ดอนยายหอม

สรุปผล  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.19 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละงานพบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกงาน  เรียงลำดับดังนี้ งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (=4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.31 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  รองลงมาคือ  งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ( = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งานด้านรายได้หรือภาษี   (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   และ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  ตามลำดับ  

ข้อเสนอแนะ

          ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    พบดังนี้  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง  ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ  ขั้นตอนการขออนุญาตไม่ยุงยากการดำเนินงานรอไม่นานเกิน   อุปกรณ์สำนักงานมีครบ   งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  เจ้าหน้าที่ขยันทำงานดี  ควรดูแลเรื่องดินบนถนนที่รถบรรทุกดินทำตกไว้  ควรตัดใบไม้ที่พันสายไฟฟ้า   ควรเพิ่มเวลาเก็บขยะโดยเฉพาะบริเวณตลาดนัด  งานด้านรายได้หรือภาษี   เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายขั้นตอนและราคาที่ต้องเสียภาษีดี  มีขั้นตอนการจ่ายภาษีไม่ยุงยาก   การดำเนินงานรอไม่นานเกิน  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  เจ้าหน้าที่ทำงานเร็ว ให้ความช่วยเหลือดี  สถานที่ อบต. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  วิธีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการไม่ยุ่งยาก  ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ   ควรดูแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง

ตามเอกสารเอกสารแนบการวิจัยโดย

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 9/2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม

เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม  ประจำปีการศึกษา  2565

alt

 

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการ Big Cleaning day

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

 


 

นายสุพจน์ ทวนประเสริฐ

คุณพึงพอใจอบต.ดอนยายหอม ด้านใดmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้67
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้910
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้67
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3658
mod_vvisit_counterเดือนนี้12439
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4399
mod_vvisit_counterทั้งหมด33203

We have: 11 guests online
IP: 18.205.176.39
วันนี้: พ.ค. 22, 2022
QR Code
อบต.ดอนยายหอม

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3438-8435-6